Mint a rendszerváltás évében végzett építész még a klasszikusnak mondott alapos szakmai képzésben részesülhettem pályakezdőként, gyakorlati ismereteimet az építészeti tervezés széles spektrumán szerezhettem: dolgoztam nagy tervező vállalatnál, később az első neves magánirodák közül kettőnél… rekonstrukciós munkákon éppúgy, mint változatos funkciójú-, és méretű új épületek tervein, vagy műemléki környezetben, stb… Pályám legfontosabb időszaka a hazai szakmai körökben leginkább elismert, és mindez idáig legszínvonalasabbnak tartott posztgraduális mesterkurzus: a kamarai Mesteriskola két éve.  Három éven át foglalkoztam - spanyolországi elméleti kutatásokat is végezve - a landscape építészet speciális területével: a városi közterület-, és parképítészettel.Az építészetről és az építész szakma gyakorlásáról alkotott látásmódomat alapvetően formálta át az öt évnyi községi főépítészi gyakorlat, amit tervezői munka mellett folytathattam.

Igénylem, hogy a tervezői munka ne csak a fizikai világgal folytatott küzdelemmé fogyjon. Hanem belső átélés általi megtapasztalások révén magasabbrendű, mélységekbe hatoló lelki és szellemi úttá is váljon. Igyekszem felkészülten tartani magam erre.

 

Cégem 1994-ben alakult, Budapesten. 

 

Munkatársainkkal magas színvonalon működünk közre a kisebb és közepes nagyságrendű lakó, közösségi és intézményi ingatlanok, közterület építészeti feladatok megvalósításában.

Generáltervezőként teljes körű munkát végzünk. A tervezési folyamat során a beépítési-  és koncepciótervektől kezdődően az építés összes fázisát nyomon követjük. Nagy hangsúlyt fektetünk az épületek kontextuális, műszaki, technológiai- és csomóponti  tervezésére. Törekszünk az építészeti, műszaki és gazdasági szempontok optimális egyensúlyára.

Tudatosan fejlődünk az energia- és környezettudatos, energia hatékony épület tervezés területén.

A stúdió Európában szokásos szervezeti struktúrát modellez: kis állandó létszámmal dolgozunk, az adott munka kívánalmainak megfelelő mértékben, és összetételben bővülünk.

Szakági tervezőink a legnevesebb magyar mérnökirodák vezető tervezői jogosultsággal rendelkező munkatársai közül kerülnek ki, együttműködésünk minden esetben évtizedes, kipróbált múltra tekint vissza.  E szervezeti felépítés, illetve a résztvevők szakmai - emberi kvalitása, tapasztalata garantálja a jó minőségű, kísérletező szellemű munkavégzésre való készségünket. Munkamódszerünk a résztvevők közötti bizalmi viszonyon, folyamatos párbeszéden, intenzív együttműködésen alapul.

 

A feladatok pontos és szakszerű elvégzéséhez korszerű infrastrukturális háttérrel, valamint nyitott és rugalmas szemlélettel közelítünk.